Algemene vergadering, afscheid en 45 jaar bestaan HCP

15 december 2022 Algemeen

Beste allemaal, 

Afgelopen maandag 12 december was er een goedbezochte AV waar we tegelijk de 45-jarige verjaardag van onze mooie club hebben gevierd. Het bestuur trakteerde op een club-gebakje en bubbels. Er zijn op de AV verschillende onderwerpen met de aanwezige leden, ouders en verzorgers besproken. 

Onze penningmeester Anna meldde dat de financiële cijfers over het afgelopen seizoen, ondanks alle corona-perikelen, positief waren. Daar is door veel mensen hard aan gewerkt. Dank ook aan de kascommissie die alle cijfers heeft gecontroleerd. 
Janneke gaf een mooi verslag over het belangrijke werk van de vertrouwenspersoon, de taak die zij als vrijwilliger al vele jaren tot grote tevredenheid voor ons uitvoert. Ze krijgt daarbij vanaf nu versterking van Ilse en Jan-Willem zodat we een echte vertrouwenscommissie hebben! 
Ook traden er twee bestuursleden af: Bas als bestuurslid Technische Zaken en Philippe als (meneer de) voorzitter. Beiden hebben geweldig werk voor de club gedaan en een mooie basis neergezet waar we als bestuur en club mee verder kunnen! Het bestuur heeft Philippe "Lid van Verdienste" gemaakt van HCP. We hebben twee kandidaten voorgesteld die Bas en Philippe gaan opvolgen: Jurgen Bastiaansen en Walter Vermeer. Philippe heeft de voorzittersstick en het prachtige nieuwe voorzitterscolbert overgedragen aan Erica als interim-voorzitster.
Veel clubzaken zijn ook besproken tussen bestuur en vergadering. Onder ander normen en waarden en de uitdaging om voldoende vrijwilligers voor de club te vinden en te behouden. Hiervoor is het bestuur voornemens een aantal strategische sessies te organiseren. 
Het was door de grote opkomst, het feestelijke karakter en de inhoudelijke onderwerpen een zeer gezellige en geslaagde AV volgens ons!

Namens het bestuur,
Stefan