meneer_de_voorzitter neemt afscheid

21 december 2022 Algemeen

Op 12 december nam Philippe Tankink tijdens een feestelijke avond, ter ere van het 45-jarig bestaan van HCP, afscheid als voorzitter. Hij heeft deze functie met veel plezier 5 jaar vervuld. Het bestuur maakte Philippe dan ook ‘Lid van verdienste’. 
Erica Nijkamp neemt de voorzittershamer en -jas tijdelijk over tot er een nieuwe voorzitter is gevonden. 

Wij vroegen hem zijn naar ervaringen als voorzitter van deze sportieve hockeyclub. 

Wat vond jij leuk in de functie van voorzitter?
De functie van voorzitter is wat mij betreft de meest zichtbare functie van het bestuur. De verbinding tussen de leden, commissies, sponsoren en stakeholders. Ik ben altijd met veel plezier op de club aanwezig geweest. Ik vind het leuk om met iedereen te praten en ben graag op de hoogte van wat er reilt en zeilt op de vereniging. In de rol van voorzitter heb ik de mogelijkheid om met alles wat ik hoorde ook wat te doen, richting desbetreffende commissie of team. Leuk om ervoor te zorgen dat de lijnen kort zijn en de communicatie duidelijk. Daar waar het niet goed gaat kan je snel ingrijpen als je zichtbaar bent en hoort wat er fout gaat. Belangrijk dat zaken op de goede plek landen, zodat degenen die er verantwoordelijk voor zijn actie kunnen ondernemen. Als voorzitter moet je vooral heel goed luisteren. 

Wat heeft de vereniging bereikt? 
De afgelopen jaren waren voor de vereniging moeilijke jaren. Het COVID virus heeft natuurlijk een grote stempel gehad op de vereniging. De inkomsten stonden onder druk, leden liepen weg en de betrokkenheid werd helaas veel minder. Trots ben ik dan ook dat we dankzij ons bestuur en commissies deze jaren vrij goed zijn doorgekomen. 
Op hockeygebied is er heel veel gebeurd. Het technische plan is gemaakt en vastgesteld. TC en trainers zijn zichtbaar aanwezig en zijn beter geschoold. Er is nu structureel ruimte en budget voor opleiding. De gele jassen zijn verder geprofessionaliseerd. De arbitrage staat bij HCP op een hoog niveau. De laatste ontwikkeling is dat er ook trainersbegeleiding (blauwe jassen) aanwezig is op alle trainingsavonden. Een hele goede ontwikkeling om ons op het veld nog verder te ontwikkelen. 
Ook is het gelukt om hele mooie  samenwerking aan te gaan met een nieuwe hoofdsponsor, Elff financiële diensten. En drie kernsponsoren (Plus Sabine Zondag, Sport 2000 en Post Makelaardij). Een lokale samenwerking die wij de komende jaren verder gaan uitbouwen. Er is ruimte voor andere ondernemers in het dorp om aan te haken. 

Wat is je opgevallen tijdens het voorzitterschap? 
Het belangrijkste wat voor mij zichtbaar werd, is hoe belangrijk het functioneren van een vereniging, onze HCP familie, is. Iedereen kent iedereen en er zijn vele lijntjes binnen HCP met elkaar verbonden. Nieuwe leden en ouders worden opgevangen alsof zij altijd al bij de familie gehoord hebben. Dit werkt het beste als wij allemaal iets doen voor de vereniging. Zichtbaar op het veld of onzichtbaar achter de schermen. Persoonlijk vind ik het belangrijk om ook aan onze kinderen mee te geven dat een vereniging alleen functioneert als je niet alleen neemt maar ook geeft. Niet alles draait om geld. Als je dit in je vingers hebt, is het een kern kwaliteit die je in je verdere leven enorm gaat helpen. 

Wat wil je de volgende voorzitter meegeven? 
De club is van ons allemaal. Sporten staat hoog op de agenda van de gemeente, maar in de praktijk en in het beleid zie je dat niet altijd terug. Zo is de veld- en de zaal huur in onze gemeente hoog ten opzichte van de buurgemeenten. Ook is het lastig voor sommige doelgroepen om te gaan sporten. En is de weg naar de sportvereniging niet voor iedereen even eenvoudig. Onze relatie met de gemeente en de sportraad is opbouwend en krachtig. Bouw dit verder uit. 
Betrek leden bij besluitvorming om voldoende draagvlak binnen de club te houden.  
Als laatste, en dan is het echt aan mijn opvolger, is het voor de vereniging essentieel dat er watervelden komen. Dit is nodig voor de ontwikkeling van de sport en het behoud van de leden. De nieuwe voorzitter is een belangrijke schakel in het netwerk.  Persoonlijk blijf ik nog even lid van de taskforce watervelden om dit te regelen.  

Het was mij een eer om al die jaren voorzitter te mogen zijn. Zonder groene trui of grijze jas ben ik weer gewoon een betrokken lid met de handen uit de mouwen en altijd in voor een praatje. (En natuurlijk speler en topscorer van Veteranen B)  

Groet, Philippe