Inloggen

Zoeken

 terug naar vorige scherm
de wedstrijdballen zijn gewisseld

 
11-9-2017 | 

Beste coaches en managers,


De wedstrijd ballen zijn inmiddels allemaal omgewisseld voor ballen met HCP logo .
De verdeling is als volgt :

* F en E jeugd  hebben 2 wedstrijdballen 
* D en C  junioren hebben 20 ballen 
* B en A  junioren hebben  30 ballen 
* Dames en Heren teams  hebben  40 ballen  
* Trimteams  hebben 20 ballen 

We verzoeken jullie om de wedstrijdtassen zo compleet mogelijk te houden . De ballen zijn nu makkelijk herkenbaar dus  zorg ervoor dat je bij het inspelen voor je wedstrijd goed op je ballen let . 

Met sportieve groet ,

Marcel en Edwin