Inloggen

Zoeken

 

Grote Club Actie
Sponsoren

Superlotkopers


terug naar vorige scherm
Het vierde veld maakt kwartet

 
27-10-2017 | 

Het vierde veld voor HCP gaat er komen. In de sportnota die op 2 november wordt behandeld in de gemeenteraad, stelt het college van B&W voor een vierde hockeyveld voor HCP aan te leggen op de Groene Wijdte.

 >

Al enige tijd is het bestuur in overleg met de gemeente over de aanleg van een vierde veld voor HCP. Op basis van diverse gesprekken en de door ons aangeleverde cijfermatige onderbouwing over onze trainingen, wedstrijden, ledenontwikkeling en wachtlijst, is objectief vast komen te staat dat er een capaciteitsprobleem is voor hockey in Pijnacker-Nootdorp.

>

In de nota "capaciteits(norm) voetbal-, hockey-, korfbal en handbalvoorzieningen Pijnacker-Nootdorp”, is berekend dat voor HCP 3,8 velden nodig is en daarmee 1 veld tekort komt. Met al een aantal jaren meer dan 100 kinderen op de wachtlijst, met drie elftallen trainen op een veld, de zaterdag boordevol, op zondag ook juniorenwedstrijden en de wetenschap dat de komende jaren vele 6/8-tallen uitgroeien tot elftallen die een heel veld nodig hebben, is dat geen rocket science. We weten we al geruime tijd dat onze grenzen aardig bereikt zijn.

>

In de nota zijn drie oplossingen geboden voor de locatie van het 4e veld.

  • Variant I is een hockeyveld op de plaats van het grasveld achter het Stanislascollege.
  • Variant II is een hockeyveld op de plaats in het verlengde van ons 3e veld en deels op het 7e veld van DSVP. Bij deze variant zal een extra grasvoetbalveld worden aangelegd naast veld 9.
  • Variant III: een hockeyveld op het huidige kunstgrasveld 6 van DSVP (naast hun kantine). In dit geval moet niet alleen een 10e veld worden aangelegd maar moet tevens een ander veld van kunstgras en wedstrijdverlichting worden voorzien.

 >

Het bestuur heeft aangegeven dat Variant I onbespreekbaar is. Hierover hoef ik denk ik niet uit te wijden, maar een HCP-veld aan de overkant van de weg en pal achter het Stanislas, mist elke coherentie met de club. Onze voorkeur gaat uit naar Variant III omdat de samenhang met de club en de aanleg van watervoorzieningen het beste is gewaarborgd. Buitendien kost de aanleg van een basic hockeyveld €300.000,- en bij variant II is dat €360.000,-.

>

 

B&W kiezen echter voor variant II. Dat is vanuit hun verantwoordelijkheid ook wel te begrijpen, de totale aanlegkosten van variant II bedragen € 810.000,- en bij variant III is dat € 1.440.000,- (vanwege het afschrijven en vervangen van het voetbalveld). Buitendien verzet het bestuur van DSVP zich heftig tegen het opgeven van het veld 6 aan de in hun ogen als Rupsje Nooitgenoeg oprukkende hockeyburen.

>

De keuze voor variant II is voor DSVP wel acceptabel, immers is voetbal grasveld 7 toch regelmatig te nat om te bespelen en krijgen ze een nieuw veld terug. Het is ook de goedkoopste optie voor de gemeente.

>

Ons standpunt is dat het onduidelijk is of Variant II de duurdere oplossing wordt voor HCP. Kostbaarder dan variant III. Het veld komt immers dan 250-300 meter van het clubhuis te liggen en de watervoorzieningen moeten daaraan worden aangepast.

>

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp is de norm dat een zand ingestrooid veld voldoende is. De gemeente betaalt de aanlegkosten voor dit basic veld en wij huren het veld van de gemeente in de volgende 12 jaar. Als de kosten dus hoger zijn voor de aanleg (in dit geval + € 60.000,-) zien we dit via de huur terug.

>

We weten ook dat in de hockey je toch echt met water moet gaan werken om mee te kunnen doen in de ontwikkeling van het hockeyspelletje. Bij Hudito zijn 2 van 3 velden met water uitgevoerd, bij Berkel 2 van de 4, Ring Pass 3 van de 4 en bij Zoetermeer 5 van de 5. Dit zijn onze buren en concullega’s. We komen ze vaak tegen in de competitie.

>

Een semi-waterveld of een waterveld betekent het aanleggen van een andere toplaag, waterberging, een drainagesysteem, sproeiers en waterleiding. Al deze voorzieningen moeten zelf door de club worden betaald. Willen we duurzame en milieu ontlastende verlichting zoals LED, dan wordt dit ook als extra aangemerkt en ook zelf te worden betaald, want ook hierin is de gemeente van mening dat normale lampen voldoende zijn.

>

In 2013 zijn nieuwe toplagen aangelegd en hebben we een semi-waterveld voor het clubhuis laten leggen. Dat koste ons toen ongeveer € 64.000,-. Een vol waterveld kost ongeveer twee tot drie keer dat bedrag (afhankelijk van de kwaliteit) en dat was toen een brug te ver.

>

Het 4e veld ligt straks ver van het clubhuis en van de bestaande waterberg en drainage. Wat kost het meer om alles naar die uithoek te brengen en niet op het bestaande systeem aan te koppelen? We weten het echt niet en bij de ambtenaren is er ook onvoldoende kennis hiervoor aanwezig om een goede inschatting te doen.

>

Wij hebben de wethouder een aantal keer gevraagd om voor ons uit te laten rekenen (bij hun professionele adviseurs) wat de meerkosten voor de verschillende opties zijn die voor komen te liggen omdat er niet voor variant III wordt gekozen. Daar stokt het een beetje, omdat men die kosten nu niet wil maken, wellicht later in het proces, hetgeen ons dus in het ongewisse houdt over de gevolgen van de varianten keuze.

>

Na veel aandringen is toegezegd om tussen neus en lippen wat globale informatie op te vragen over de mogelijkheid twee velden op één systeem aan te leggen of aan te leggen over grote afstand. Flinterdun dus en ik vraag me af of we straks meer weten dan nu. Duidelijk is dat variant II in ieder geval meer huur kost en mogelijkerwijs ook meer cash-out.

>

Wat is nu het traject? Op 2 november praat de gemeenteraad over de sportnota en stelt deze al dan niet gewijzigd vast. Daarna zal in het voorjaar het financiële kader worden vastgesteld in de kadernota. Dat is dan weer in het najaar van 2018 de input voor de gemeente begroting 2019. Naar verwachting zal dan op zijn vroegst in de zomer van 2019 de velden (hockey en voetbal) worden aangelegd. Dat zijn communicerende vaten en het wordt ook een complexe operatie omdat tegelijkertijd ook voorgesteld wordt het hoofdveld van DSVP/Oliveo een kwartslag te draaien en te voorzien van kunstgras. De capaciteit van het parkeerterrein neemt daarmee met ruim 80 plekken toe. Dat vinden we uiteraard ook een goede ontwikkeling, maar of dat allemaal in 2019 daadwerkelijk al kan worden gerealiseerd is nu nog koffiedikkijken.

>

Binnenkort zal het bestuur in een avond benen-op-tafel brainstormen over een standpunt m.b.t. de gevolgen van implementatie van variant II: het 4eveld op grote afstand. Willen we zandingestrooid upgraden met water? Wil je dan wel een veld met water zo ver van ons clubhuis aanleggen? Zou je met toplagen willen schuiven om de watervoorzieningen bij elkaar te houden? Wil je semi-water of misschien het duurdere waterveld? Kunnen we dat wel betalen? Wat kunnen we betalen? Wat zijn eigenlijk onze financiële mogelijkheden en wat is de elasticiteit daarvan? Vragen en keuzes die naar boven komen door de implementatie van variant II. Uiteraard zal met jullie in de algemene ledenvergadering in 2018 de overwegingen moeten worden besproken en wordt de keuze uiteindelijk door de leden in de ALV bepaald.

>

In het HCP strategisch plan hebben de leden de ambitie uitgesproken om maximaal te groeien tot ongeveer 1200 leden, het familiekarakter van onze dorpsclub willen we daarmee behouden. We hebben nu 1000 leden en met het vierde veld ligt het theoretisch maximum op 1300 leden. In ieder geval is duidelijk dat de Groene Wijdte met de aanstaande uitbreiding van HCP en het nieuwe veld van DSVP de limiet binnen de bestaande contouren heeft bereikt.

>

Op 2 november zit ik op de publieke tribune om de discussies over sport en o.a. ons 4e veld voor jullie volgen. Een aantal gemeenteraadsleden heb ik al kunnen spreken tijdens de goede speeddate avond die de Sportraad (wat doen die mensen toch uitstekend werk voor de sport in Pijnacker-Nootdorp) onlangs heeft georganiseerd. Mijn primaire boodschap was: HCP is enorm blij met de mogelijkheid een vierde veld aangelegd te krijgen. Secundair heb ik dan nog een paar dingetjes besproken over varianten keuze en het afwentelen van mogelijke meerkosten op een hard werkende vereniging. Het vierde veld maakt kwartet maar graag zonder blinde kaart.

 >

 

Daan Zwart

Voorzitter

Blog 10/oktober 2017