Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 1 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

zaterdag 26 juni 2021
Tijd T/U Team Tegen team
09:00 Thuis Jongens E01 8-tal HC Ypenburg J8E2
Opgeven als lid

Met onderstaand formulier kunt u zichzelf of uw kind aanmelden bij Hockey Club Pijnacker als proef-lid. U kunt uw kind als proef-lid inschrijven als uw kind op 1 oktober van het lopende seizoen 6 jaar of ouder is.


Proeftrainingen


Als uw kind eerst een 3-tal proeftrainingen wilt volgen, dient u ook het formulier in te vullen.Als er plek is, wordt uw kind uitgenodigd voor de 3 proeftrainingen. Na het volgen van de proeftrainingen wordt er besloten door u en uw kind, wel of niet definitief lid te worden. Bij de keuze lid worden wordt het proeflidmaatschap omgezet in definitief lidmaatschap.


Opgeven als vrijwilliger


Als u vrijwilliger wordt van de HCP kunt u ook het onderstaand formulier gebruiken en invullen. We zullen u als vrijwilliger koppelen in het ledensysteem.

Voor vragen over mogelijkheid tot plaatsing en het volgen van proeftrainingen, kunt u een mail sturen naar dit adres.

Om alles binnen de vereniging goed te kunnen organiseren zijn er naast de contributieverplichting ook andere verplichtingen aan het hockeylidmaatschap verbonden:

  • Ouders van jongste jeugd worden ingezet als hulptrainer
  • Ouders van jeugdleden rijden per toerbeurt naar uitwedstrijden
  • Ouders van jeugdleden en seniorleden hebben 2  keer tot 4 per jaar bardienst
  • Vanaf tweede jaars C worden de spelers ingezet voor het begeleiden van Jongste Jeugd wedstrijden
  • Vanaf de B-leeftijd halen alle spelers een scheidsrechters kaart en fluiten een paar wedstrijden per jaar

Daarnaast rekenen wij op vele ouders en leden om alle vrijwilligerstaken binnen de vereniging gedaan te krijgen. Er zijn al ca. 100 mensen actief in commissies, teambegeleiding en achter de bar maar ook uw hulp hebben we nodig. Onderaan dit formulier geeft u aan wat u het liefst zou willen doen en welke kennis of kunde u heeft waarmee u de vereniging zou kunnen helpen.

Ouders die een substantiële vrijwilligerstaak op zich nemen worden ontzien voor de verplichte bardiensten. Nadat dit formulier is ingevuld en verstuurd, ontvangt u een email ter bevestiging.


Contributie regeling


De hoogte van de contributie, ook voor zaalhockey, wordt jaarlijks in de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.

  • nieuwe leden betalen entreegeld.
  • De contributie wordt per automatisch incasso geïnd.

Inschrijven als:
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
   
Overige informatie
   
 
   
 
Lidmaatschap
   
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Uw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB.