Commissie: Tuchtcommissie

Richtlijnen HCP
De Tuchtcommissie behandelt wedstrijd gerelateerde issues voor alle betrokkenen bij een wedstrijd: Spelers, begeleiders en scheidsrechters. Dit kan betrekking hebben  op misstanden, rode en gele kaarten. De Commissie is gemandateerd door het Bestuur en kan namens het bestuur handelen. 
Als nodig komt de Commissie op maandag avond bij elkaar. Meestal is de trigger hiervoor een gegeven rode kaart in het speelweekend door/aan HCP speler/begeleider.

Invullen van het wedstrijdformulier...
De aanvoerder dient erop te letten dat de scheidsrechter bij een gele/rode kaart het juiste vakje aankruist. Bovendien moet de aanvoerder ervoor zorgen dat de juiste speler met zijn volledige naam- en adresgegevens en eventueel geboortedata op het formulier is genoteerd.

Mocht er toch nog een foutje op het wedstrijdformulier staan, dan ontvangt het bondsbureau (desnoods telefonisch!) uiterlijk de woensdag volgend op de wedstrijddag hiervan bericht.


Rood betekent altijd een zaak aan je broek/rok

Een definitieve verwijdering levert altijd een zaak bij de Tuchtcommissie op. Er volgt daarom geen apart bericht aan de betrokken speler over het aanhangig maken van een zaak, er gaat wel een melding naar de vereniging.

2x geel 

Er zijn twee opties: 

1. Twee keer geel voor een ander soort overtreding. Als een speler twee keer een gele kaart krijgt toont de scheidsrechter eerst een tweede keer geel en dan de rode kaart om aan te geven dat de tweede gele kaart een tijdstraf voor de rest van de wedstrijd is. Op het wedstrijdformulier staan twee gele kaarten

2. Twee keer dezelfde overtreding. Als een speler na een gele kaart weer dezelfde fout maakt (bijvoorbeeld twee keer fysieke tackle) geeft de scheidsrechter de tweede keer meteen een rode kaart. Op het wedstrijd formulier staan 1 gele en 1 rode kaart


Financiële gevolgen van kaarten bij HCP
Gele en rode kaarten kunnen naast registratie en een speelverbod ook een boete en administratiekosten tot gevolg hebben. Voor elke straf legt de KNHB de club een boete op. Deze kosten worden verrekend met het desbetreffende lid, alvorens deze weer speelgerechtigd is. Mocht de tuchtcommissie van de KNHB een zwaardere sanctie dan de standaardsanctie opleggen, dan moet de gesanctioneerde speler deze sanctie zelf betalen. Ook hier geldt, dat de betaling dient te zijn gedaan voordat het lid weer speelgerechtigd is.