Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 1 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

zaterdag 26 juni 2021
Tijd T/U Team Tegen team
09:00 Thuis Jongens E01 8-tal HC Ypenburg J8E2

Contributie

 

 

Leeftijd

geboren

contributie

seniorleden

18 jr en ouder

voor 01-10-2002

€ 324

junioren A

16 t/m 17

01-10-2002 t/m 30-9-2004

€ 333

junioren B

14 t/m 15

01-10-2004 t/m 30-9-2006

€ 333

junioren C

12 t/m 13

01-10-2006 t/m 30-9-2008

€ 318

junioren D

10 t/m 11

01-10-2008 t/m 30-9-2010

€ 318

junioren E

8 t/m 9

01-10-2010 t/m 30-9-2012

€ 284

junioren F

7 t/m 7

01-10-2012 t/m 30-9-2013

€ 192

benjamins

6 t/m 6

01-10-2013 t/m 30-9-2014

€ 177

trimmers (senior)    

€ 200

trimfit lid (50+)    

€ 132

trainingslid (junior+senior)    

€ 165

       

Niet spelend lid


 

€ 75

       
       

entreegeld / inschrijfgeld (*)

eenmalig per nieuw lid

€ 50

     

Zaalhockey

Inclusief voor alle jeugdteams A t/m F
 


Zaalhockey senioren

 

€ 50

*) Bij inschrijving dient te allen tijde inschrijfgeld te worden betaald. Dit is onafhankelijk van plaatsing in een team. Uitgezonderd hiervan zijn trimfit leden.

Aanmelden tussen:
1/7 t/m 30/11 is entreegeld + 100% contributiebedrag
na 30/11 is entreegeld + 60% contributiebedrag
na 01/03 is entreegeld + 30% contributiebedrag


Inning van Contributie
De contributie wordt geïnd via automatische incasso (indien afgegeven) in oktober 2020. Indien vooraf door het lid (individueel) aangegeven bij de penningmeester kan de contributie worden gefactureerd in twee termijnen: oktober 2020 en januari 2021.

Alle contributie dient voor 1 maart 2021 volledig te zijn betaald. Is dit niet het geval, dan zal een lid worden geschorst. Een schorsing wordt aan de Technische Commissie (TC) en coach meegedeeld. De TC en coach zien er op toe dat het lid niet meer aan wedstrijden en/of trainingen deelneemt. Het bestuur geeft aan de TC en coach aan wanneer het lid aan de verplichting heeft voldaan en weer kan spelen en of trainen.


Zaalhockey
De kosten voor zaalhockey zijn voor jeugdteams (A t/m F) inbegrepen in de reguliere contributie. Voor seniorteams die mee willen doen aan de zaalhockeycompetitie zijn de kosten voor het seizoen 2020-2021 vastgesteld op € 50,- per deelnemer.

Familiekorting

Voor meerdere personen in een gezin heeft HCP familiekorting:

3e lid: € 10,- korting
4e lid: € 20,- korting
5e (en ieder volgend) lid: € 30,- korting

De korting wordt verwerkt bij facturatie van de contributie.

Betalingsafspraken
Het maken van afwijkende afspraken over de wijze van betalen is alleen met de penningmeester mogelijk. Men dient hiervoor aan het begin van het seizoen, doch uiterlijk 1 week na ontvangst van de contributienota, per e-mail of per post een verzoek in bij de penningmeester, onder vermelding van de reden van het verzoek. Dan volgt ook een schriftelijk antwoord.

Indien niet aan de betalingsafspraken wordt voldaan of niet wordt betaald.Leden die niet betalen of niet volledig betalen worden door het bestuur geschorst.

Een schorsing wordt aan de TC en coach meegedeeld. De TC en coach zien er op toe dat het lid niet meer aan wedstrijden en/of trainingen deelneemt. Het bestuur geeft aan de TC en coach aan wanneer het lid aan de verplichting heeft voldaan en weer kan spelen en of trainen.

Namens het Bestuur

de penningmeester
[email protected]

(goedgekeurd door de AV 13 juli 2020)