Opzeggen

Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt door het versturen van een schriftelijke afmelding uiterlijk op 30 april, voorafgaande aan het eerste seizoen dat men niet meer meespeelt, aan de ledenadministratie (bij voorkeur per e-mail). HCP stelt het bijzonder op prijs als u ons kunt laten weten waarom u besloten hebt om het lidmaatschap te beëindigen.

U krijgt een bevestiging van de opzegging terug gemaild. Bewaar deze goed als bewijs van opzegging. Mondeling doorgegevens afmeldingen of afmeldingen bij anderen dan de ledenadministratie worden niet in behandeling genomen.

Tussen 1 mei en 1 juli is een bedrag van € 50,-- administratiekosten verschuldigd, daarna is het volledige contributiebedrag verschuldigd. Restitutie van contributie is slechs in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk en wordt per geval beoordeeld door het bestuur. Restitutie in geval van blessures, zwangerschap of ziekte is niet mogelijk