Belangrijke informatie CLUBCARD!

5 maart 2023 Algemeen

Beste Clubcard-gebruikers,

Graag jullie aandacht voor het volgende!

Om de barprijzen betaalbaar te houden heeft het bestuur besloten de huidige korting van 5% af te schaffen. Daarmee schaffen we ook het gebruik van de persoonlijke/individuele Clubcards af per 31 maart 2023.

Voor teams - en commissies - blijft de team Clubcard(s) in gebruik! Teams - en commissies kunnen staffelkorting "verdienen”, naar rato van gebruik. Dit heeft het bestuur gedeeld en besproken op de laatste twee AV’s en is akkoord bevonden door de vergadering.

Wat verwachten we van Clubcard-gebruikers vóór 1 maart?

Individuele Clubcard gebruikers:

Check je saldo (bijvoorbeeld via de KNIP app van Twelve). Als je nog saldo hebt en je wilt deze teruggestort hebben op je bankrekening, stuur dan vóór 31 maart 2023 een mail met je naam, clubcard-nummer en bankrekeningnummer naar [email protected]. Na 31 maart gebruiken we je saldo als donatie aan de club.

Team Clubcard gebruikers:

Gebruik je als team/commissie één of meerdere clubcards en wil je deze blijven gebruiken? Stuur dan vóór 31 maart 2023 een mail met je teamnaam en de clubcard-nummer(s) die je gezamenlijk gebruikt naar [email protected]. Geef ook het clubcard-nummer op waarop de (eventuele) staffelkorting gestort mag worden.

Korting als tegoed op de team Clubcard(s)

Op twee momenten in het jaar – begin december en begin juni – wordt door de penningmeester de staffelkorting als tegoed op (één van) de team Clubcard(s) gestort op basis van het totale bestede bedrag gedurende de 6 maanden daarvoor (zie onderstaande tabel).

Bedrag besteding

% korting (tegoed)

< €500

0

< €1.000

3

< €1.500

5

< €2.000

7

> €2.000

10

 

Voor het bepalen van de staffelkorting wordt de besteding op alle (bekende) kaarten van het team opgeteld en het tegoed op één van de kaarten gestort. De eerste storting zal begin juni 2023 plaatsvinden op basis van de besteding vanaf 1 december 2022.

Waarom schaffen we de individuele clubcard en korting af?

Vanaf 2015 maken we op HCP gebruik van de Clubcard. Deze was in eerste instantie bedoeld voor het betaalgemak voor de individuele gebruiker en teams, en om het gebruik van contant geld op onze club te verminderen. Om het gebruik van de clubcard te stimuleren is in het begin besloten een korting van 10% te geven bij gebruik van de Clubcard.

We leven inmiddels in een andere tijd… We betalen overal "cashless” met bankpas of mobiel, ook onze jongste leden. Ook zijn de inkoopkosten van producten voor de club, o.a. door de hoge inflatie, enorm gestegen.

Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Bestuur HCP